GetupandGoals-potloden

Wat is Agenda 2030?

Op 25 september 2015 hebben de Verenigde Naties de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling en de 17 doelstellingen voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) goedgekeurd, verdeeld in 169 subdoelen die tegen 2030 moeten worden gehaald.

Het is een historische gebeurtenis, vanuit verschillende invalshoeken:

  • Er werd een duidelijk oordeel uitgesproken over de onhoudbaarheid van het huidige ontwikkelingsmodel, niet alleen op milieu-, maar ook op economisch en sociaal gebied.
    Het idee dat duurzaamheid slechts een milieukwestie is, werd met het innovatieve karakter van Agenda 2030 definitief overwonnen en werd als een geïntegreerde visie op de verschillende dimensies van ontwikkeling bevestigd;
  • Deze Agenda werd door iedereen en van toepassing op alle landen geaccepteerd, vanuit het idee dat de doelen universeel en ondeelbaar zijn. Dit betekent dat elk land zich moet verplichten om zijn eigen strategie voor duurzame ontwikkeling te bepalen, om zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken;
  • De implementatie van de Agenda vereist een sterke betrokkenheid van alle geledingen van de samenleving, van het bedrijfsleven tot de publieke instellingen, van het maatschappelijk middenveld tot goededoelenorganisaties, van universiteiten en onderzoekscentra tot informatie- en culturele instellingen. Daarbij kunnen scholen een leidende rol spelen.

Het veranderingsproces van het ontwikkelingsmodel wordt gemonitord via een complex systeem, gebaseerd op 17 doelen, 169 subdoelen en meer dan 240 indicatoren. Elk land wordt periodiek door de VN en door de nationale en internationale publieke opinie geëvalueerd aan de hand van deze parameters.

Zie in deze videoclip de (Engelstalige) lijst van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties:

En kijk hoe het in Nederland staat met Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

 

Schuiven naar boven