gender-slide

Wat bedoelen we met 'gender'?

Als we het over gender hebben, moeten we eerst duidelijk maken wat we daarmee bedoelen:

  1. Gender IS NIET hetzelfde als sekse, dat de biologische kenmerken van mannen en vrouwen definieert.
  2. Gender IS een sociaal geconstrueerde definitie van mannen en vrouwen; sekse is iets waar we mee geboren zijn en geslacht is iets dat we leren. Gender is de sociale betekenis van seksuele verschillen.
  3. Geslachtsrollen worden vaak bepaald door de cultuur en zowel mannen als vrouwen worden de juiste normen en gedragingen bijgebracht die de samenleving en relaties weerspiegelen en die gedurende duizenden jaren zijn opgebouwd.
  4. Deze rollen zijn vaak gelegitimeerd door wetten. Meer dan 150 landen hebben minstens één wet die vrouwen discrimineert.
  5. Voor een individu wordt gender ervaren als identiteit (een innerlijk en diepgeworteld zelfgevoel) en ook als “expressie” (hoe deze persoon zijn / haar geslacht in de wereld laat zien en hoe de samenleving, cultuur, gemeenschap en familie waarnemen, omgaan met en probeer ons geslacht vorm te geven).

Agenda 2030 and genderongelijkheid

Een van de mondiale uitdagingen waarmee Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling wordt geconfronteerd, is de strijd tegen de ongelijkheid tussen seksen, dat als een cruciaal thema in de agenda wordt beschouwd en waaraan doel 5 specifiek is gewijd; dit doel stelt dat het belangrijk is om “gendergelijkheid te bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig te maken” door een einde te maken aan alle vormen van discriminatie tegen alle vrouwen en meisjes overal.

Agenda 2030 is duidelijk: ontwikkeling zal alleen duurzaam zijn als de voordelen ervan zowel mannen als vrouwen ten goede komen; vrouwenrechten worden pas realiteit als ze deel uitmaken van bredere inspanningen om de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen waardig en respectvol kunnen leven.

Genderongelijkheid manifesteert zich in elke dimensie van duurzame ontwikkeling. Nog steeds geldt:

  • Wereldwijd leven 122 vrouwen van 25 tot 34 jaar in extreme armoede tegenover elke 100 mannen van dezelfde leeftijdsgroep.
  • Tot 30% van de inkomensongelijkheid is te wijten aan ongelijkheid van mannen en vrouwen binnen gezinnen. Vrouwen moeten meer dan mannen leven van 50% beneden het gemiddelde inkomen.
  • In 18 landen kunnen echtgenoten hun vrouwen wettelijk beletten te werken; in 39 landen hebben dochters niet hetzelfde erfrecht als zonen; in 49 landen zijn er geen wetten die vrouwen beschermen tegen huiselijk geweld.
  • Klimaatverandering heeft een onevenredig effect op vrouwen en kinderen, die 14 keer meer kans hebben dan mannen om bij een ramp te sterven.
Schuiven naar boven