migratie-slide

Waarom is het tijd om migratie op school te bespreken?

  1. Migratie heeft de aanwezigheid van homo sapiens op aarde sinds zijn verschijning gekenmerkt en vormt een onlosmakelijke factor van verandering. De wereld zoals we die vandaag kennen, is gebouwd door de migratie van vrouwen en mannen, zowel in de oudheid als in recente perioden. Deze verplaatsingen zijn de oorzaak van de constante evoluties van de wereldwijde samenlevingen waarin we leven.

  2. In de afgelopen jaren heeft de media-industrie bijgedragen aan een klimaat van wantrouwen, openlijke vijandigheid en conflicten met betrekking tot het fenomeen migratie, vaak gepresenteerd als een “invasie”. Door kritisch redeneren te stimuleren, helpen scholen deze verstoringen te corrigeren en duiden ze op meer verantwoorde en ethisch objectieve informatiebronnen.

  3. Naarmate Europese samenlevingen meer multicultureel worden, wordt de studie van migratie belangrijker, gezien de factoren die mensen ertoe brengen hun land van herkomst te verlaten, vaak gemarkeerd door de Europese koloniale aanwezigheid, en gezien de aantrekkingsfactoren van de landen van bestemming. Een dergelijk begrip kan helpen respect voor diversiteit te bevorderen en de sociale cohesie te versterken.

  4. Hoewel migratie problemen veroorzaakt in de landen van herkomst, zoals het verlies van gekwalificeerd personeel, en gevoelens van onveiligheid veroorzaakt in de landen van bestemming, vaak versterkt door de media, levert het ook voordelen op voor de gastlanden, zoals nieuwe ideeën, meer rijkdom, meer werknemers … en brengt ook voordelen voor het land van herkomst met zich mee, zoals geldovermakingen van emigranten.
Schuiven naar boven