climatechange-slide

Waarom is het tijd om klimaatverandering op school te bespreken?

  • Klimaatverandering is een wereldwijd thema: het beïnvloedt alle mensen, dieren en planten en raakt elk deel van de planeet.
  • Klimaatverandering is een fenomeen dat gepaard gaat met grote sociale risico’s: het niet aanpakken ervan kan tot ernstige gevolgen leiden.
  • Klimaatverandering is een urgente kwestie: het verkleinen van risico’s in de komende 10 jaar is essentieel om de doelstellingen (zoals minder uitstoot van CO2) te bereiken
  • Klimaatverandering is een interdisciplinaire kwestie: de aard ervan is fysiek, de oorzaken ervan zijn economisch en historisch, de gevolgen zijn sociaal en ecologisch. En de school is de plaats waar al deze problemen kunnen worden aangepakt.
  • Klimaatverandering is een kwestie van individueel en collectief gedrag en een kwestie van een adequaat niveau van informatie: hoewel het gedrag van ieder van ons rechtstreeks bijdraagt ​​aan de klimaatverandering, zijn de meeste mensen slecht geïnformeerd. Het opleiden van leerlingen en studenten en het vergroten van het gemeenschapsbewustzijn zijn daarom een ​​zaak van urgentie.
Schuiven naar boven