ongelijkheid-slide2

Waarom is het belangrijk internationale ongelijkheid op school te bespreken?

Deze vraag kan veel antwoorden bevatten. Hieronder hebben we ervoor gekozen om vier brede versies te presenteren, waarmee we de belangrijkste sociale en didactische redenen achter de keuze om dit probleem op scholen aan te pakken, zullen samenvatten.

  1. Internationale ongelijkheid beïnvloedt diepgaand de mogelijkheden van toegang tot een waardig leven. Door toevallig geboren te zijn in een Afrikaans land in plaats van in een Europees of Noord-Amerikaans land, zijn de gemiddelde verschillen in inkomen en toegang tot rechten nu nog groter dan tussen de aristocratie en de boerenklasse in het verleden.

  2. Internationale ongelijkheid is zo groot en heeft zo’n stijgende trend (vooral als we de rijkste minderheden en de armste meerderheden ter wereld vergelijken) dat hun effect tot nog grotere spanningen in vele delen van de wereld zal zorgen dan nu het geval is.

  3. Hoewel internationale ongelijkheid hoofdzakelijk in economische termen worden gemeten, komt het in veel meer disciplines naar voren. Internationale ongelijkheid biedt tegelijkertijd de sleutel tot het begrip van veel mondiale kwesties: intercontinentale migratie, de gevolgen van klimaatverandering in verschillende delen van de wereld, de geografie van honger, onevenwichtige toegang tot onderwijs en gezondheid …

Ondanks dat het een groot probleem is, is internationale ongelijkheid een weinig bekende en besproken kwestie. Kennis van de oorzaken, aard en effecten is de eerste stap naar een culturele verandering die het probleem onder de aandacht van de internationale gemeenschap brengt. De school is een van de plaatsen waar deze verandering kan plaatsvinden.

Schuiven naar boven