gender-slide

Waarom is het belangrijk gender(on)gelijkheid op school te bespreken?

  1. Als gender een verzameling is van eigenschappen, psycho-attitudinale kenmerken en gedragingen die als gepast voor iemand (man of vrouw, jongen of meisje) worden gezien, dan zou de school een rol moeten spelen bij de bewustwording van iemands eigen visies, verwachtingen en gewoontes, om zo -op de lange termijn- gelijkwaardige feminieme en mannelijke culturen te creëren.

  2. Ongelijkheid is geen “natuurlijk feit” maar het resultaat van het werk van mensen. Onderwijs kan bijdragen aan het ontwikkelen en delen van praktijken die de ongelijkheid als een “natuurlijk feit” tegengaat, door de vorming van discriminerende logica te vermijden.

  3. Kennis is niet neutraal en aseksueel. Wie definieert en selecteert de leerinhouden? Hoeveel genderverschillen zijn aanwezig in schoolboeken en curricula? Hoe kunnen verschillende takken van kennis vanuit verschillende hoeken opnieuw worden gelezen? Genderrollen en relaties tussen vrouwen en mannen veranderen in tijd en ruimte, en aangezien vrouwen de helft van de wereldbevolking vormen, moeten hun geschiedenis en opvattingen worden opgenomen in onderwijsprogramma’s op school.

  4. Gendergerelateerd geweld is een gevolg van ongelijke machtsverhoudingen tussen geslachten; het is verspreid over alle hoeken van de wereld en vormt een schending van de mensenrechten van vrouwen en meisjes. Hoewel zowel mannen als vrouwen het slachtoffer kunnen zijn van gendergerelateerd geweld, wordt algemeen erkend dat de meeste slachtoffers vrouwen en meisjes zijn.

  5. Gendergelijkheid kan armoede verminderen, kindersterfte verminderen en ontwikkeling bevorderen. Het is bewezen dat het opleiden van meisjes de overlevingskansen en de gezondheid van kinderen en vrouwen verbetert.

  6. Tegenwoordig hebben meer dan 150 landen ten minste één wet die vrouwen discrimineert, dus het is noodzakelijk om een op burgerschap gebaseerd onderwijs te bevorderen, dat in de toekomst het beleid dat verantwoordelijk is voor sociale veranderingen op wetgevingsniveau kan beïnvloeden.
Schuiven naar boven