GetupandGoals-potloden

Waarom discussiëren over Agenda 2030 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen op school?

Om in een duurzamere wereld te leven, moeten individuen vertegenwoordigers worden van de verandering die wordt voorgesteld door Agenda 2030. Ze hebben kennis, vaardigheden, waarden en attitudes nodig die hen in staat stellen geïnformeerde beslissingen te nemen en verantwoordelijk te handelen in complexe situaties, om zo te evolueren naar nieuwe vormen van co-existentie. Dit geldt met name voor de jongere generaties. Een van de belangrijkste taken van de school is het stimuleren van een mentaliteitsverandering. Op school worden we opgeroepen om voortdurend na te denken over de betekenis en uitkomsten van leerprocessen. Iedere burger vindt in de onderwijsinstellingen een onvervangbare pijler voor zijn of haar eigen maatschappelijke, sociale en culturele ontwikkeling.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn geen vervanging van het leerplan. Agenda 2030 is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om het dagelijkse onderwijs van verschillende onderwerpen op een vernieuwde manier te ontwerpen en nieuwe cognitieve, sociaal-emotionele en gedragsstimuli aan leerlingen aan te bieden. Mondiaal Onderwijs (Global Citizenship Education) is de aanpak die de integratie tussen Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het leerplan mogelijk maakt. De materialen, gratis beschikbaar gesteld door het Get Up And Goals!-project, vertalen deze benadering in educatieve middelen die in zo de klas kunnen worden gebruikt.

Schuiven naar boven