migratie-slide

Migratie

Waarom is het tijd om migratie op school te bespreken?

Migratie heeft de aanwezigheid van homo sapiens op aarde sinds zijn verschijning gekenmerkt en vormt een onlosmakelijke factor van verandering. De wereld zoals we die vandaag kennen, is gebouwd door de migratie van vrouwen en mannen, zowel in de oudheid als in recente perioden. Deze verplaatsingen zijn de oorzaak van de constante evoluties van de wereldwijde samenlevingen waarin we leven…

Migratie vroeger, vandaag en morgen

De wereld zoals we die vandaag kennen ontstond door de migratie van vrouwen en mannen die ongeveer 70.000 jaar geleden hun reis vanuit Afrika begonnen naar Azië en Europa, daarna naar Oceanië en tenslotte naar Amerika….

Migratie en de educatieve tools van het Get Up And Goals!-project

Het Get Up And Goals!-Project heeft drie concrete hulpmiddelen in 12 talen geproduceerd om zowel migratie als drie andere belangrijke mondiale problemen in het dagelijks onderwijs onder de aandacht te brengen: een geo-geschiedenisboek, een reeks lessenseries en een reeks hulpmiddelen voor beoordelend en zelfevaluerend leren…

Schuiven naar boven