migratie-slide

Migratie vroeger, vandaag en morgen

De wereld zoals we die vandaag kennen ontstond door de migratie van vrouwen en mannen die ongeveer 70.000 jaar geleden hun reis vanuit Afrika begonnen naar Azië en Europa, daarna naar Oceanië en tenslotte naar Amerika.

Hoewel de meeste van deze vroege migraties werden veroorzaakt door klimaatveranderingen en de zoektocht naar meer voedselrijke landen, heeft de voortdurende mobiliteit van vrouwen en mannen door de geschiedenis heen hen er ook toe gebracht hun intellectuele, culturele en sociale ontwikkeling te vergroten, dankzij contacten met verschillende omgevingen en met verschillende dieren en groepen mensen.

Deze migratie is duizenden jaren lang doorgegaan, ook al worden ze soms als een recent of zelfs nieuw fenomeen gezien. In de loop van de tijd hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van technologie, wetenschap en kunst door contacten en uitwisselingen van kennis. Deze ontmoetingen tussen mensen en culturen hebben kruispunten van onschatbare rijkdom gecreëerd. Ze hebben het mogelijk gemaakt om in contact te komen met samenlevingen van verre oorsprong, maar met gemeenschappelijke waarden.

Op basis van de deze beweegredenen kunnen verschillende soorten migratie worden geïdentificeerd en onderscheiden: vrijwillige migratie, zoals de eerste en tweede Griekse kolonisatie; gedwongen migratie, zoals deportaties en de Afrikaanse slavenhandel; gewelddadige migratie, gepaard met genocide en uitroeiing van de lokale bevolking, zoals in het geval van Europese ‘ontdekkingen’ in Latijns Amerika. Sinds de 19e en 20e eeuw hebben economische crises geleid tot enorme migratiestromen vanuit Europese landen naar andere landen op het continent, maar ook naar Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

Tegenwoordig lopen diverse migratiestromen door elkaar heen. In rijkere landen zijn de belangrijkste redenen voor emigratie hoofdzakelijk economisch: verbetering van de professionele omstandigheden, voortzetting van studies of betere opleidingscursussen in een ander land. In de landen van het zuiden zijn er daarnaast meer (dramatische) redenen die het leven van mensen in gevaar brengen, zoals oorlogen, vervolgingen, natuurrampen en de verslechtering van de levensomstandigheden als gevolg van klimaatverandering (die van invloed is op het vermogen van boerenfamilies in verschillende delen van het zuiden om voldoende voedsel te produceren en te verkrijgen).

Schuiven naar boven