climatechange-slide

Klimaatverandering en de educatieve tools van het Get Up And Goals!-project

Het Get Up And Goals!-Project heeft drie concrete hulpmiddelen in 12 talen geproduceerd om zowel klimaatverandering als drie andere belangrijke mondiale problemen in het dagelijks onderwijs onder de aandacht te brengen: een geo-geschiedenisboek, een reeks lessenseries en een reeks hulpmiddelen voor beoordelend en zelfevaluerend leren.

Het geo-geschiedenisboek verbindt, in elk van de hoofdstukken, de grote klimaatveranderingen van de verschillende perioden opnieuw met de sociale, economische en politieke veranderingen die zij hebben veroorzaakt. Op deze manier wordt de leerling gestimuleerd om na te denken over het impact van de grote natuurlijke factoren op het menselijk handelen en om de relatie tussen de mens en zijn omgeving nader te beschouwen.

De lessenseries zijn gebouwd op twee principes:

* Inhoudelijk maken ze complexiteit begrijpelijk, verdeeld in achtergronden, oorzaken en gevolgen. Elke lessenserie kent een modulaire opzet, de docent kan besluiten slechts enkele onderdelen van de lessenserie te gebruiken zonder het geheel te verliezen.

* Vanuit een didactisch oogpunt stelt elke lessenserie een overgang voor van beperkte kennis van de leerlingen naar een bredere kennis. Daarbij gaat de lessenserie uit van interactief leren en een handelingsperspectief die bijdragen aan meer bewustzijn van het educatieve pad dat ze doorlopen.

De lessenseries en de beoordelende en zelfevaluerende tools zijn beide gebouwd op basis van gemeenschappelijke inhoud en verwachte leerresultaten. Op deze manier kunnen we de resultaten van de leerlingen verifiëren, zowel over de kennis over het specifieke onderwerp als de geleerde vaardigheden op het gebied van mondiaal burgerschap. Dit wordt gedaan door scores te vergelijken die zijn uitgedrukt door leerlingen en docenten vóór en na de implementatie van de lessenserie en / of de studie van het leerboek.

Schuiven naar boven