Internationaal seminar voor docenten en beleidsmakers in Senigallia (IT)

Het vierde Get Up and Goals! Internationaal Seminar zal plaatsvinden in Senigallia, Italië. Dit seminar zal worden georganiseerd door CISP en CVM en plaatsvinden van 5-8 september. 

Deelnemers: docenten en schoolleiders uit Nederland, Bulgarije, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Polen, Portugal, Spanje en Tsjechië.
Voertaal: Engels

Reis- en verblijfkosten worden vergoed door de EU. Vlieg- en treintickets worden geregeld door een Italiaans reisbureau. Contacten voor Nederland lopen via het Centrum voor Mondiaal Onderwijs.

Programma: kennismaken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (i.r.t. gender) en daarbij aansluitende lesmaterialen en methoden, en het delen van ervaringen met docenten uit diverse EU-landen. Kennismaken met een geo-historisch leerboek vanuit mondiaal-historisch perspectief dat in alle talen van de deelnemende landen in september zal verschijnen.

Aan het seminar in zullen niet alleen docenten deel, maar ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van andere NGO’s. In dit seminar staat onderwijs over gender(on)gelijkheid centraal. Een van de workshops zal worden  gegeven door Harry de Ridder van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs en Karin Tolsma van het Jan van Brabant College.

We zoeken voor het seminar:

  • Geschiedenisdocent met interesse in het geo-historisch boek die bereid is om na het seminar een of meer hoofdstukken uit het leerboek kritisch te beoordelen.
  • Docent (mens- en maatschappij) die bereid is om (onderdelen van) een van de digitale lessenseries* op het gebied van mondiaal onderwijs in de eigen klas uit te proberen (het seminar biedt workshops aan op het gebied van ‘Gender’)
  • Schoolleider met interesse voor mondiaal onderwijs* (global citizenship education)

* Zie https://www.cmo.nl/grenzeloos met de thema’s klimaatverandering, migratie, vluchtelingen & asielzoekers, ongelijkheid tussen en binnen landen, gender(on)gelijkheid.

Geïnteresseerd? Klik op https://www.cmo.nl/docdistributie/internationaal-seminar. Aanmelden voor 30 juni. Stuur een email naar Harry de Ridder of bel 024-3615902.

Het aantal beschikbare plekken is beperkt. Vol = Vol.

Schuiven naar boven