gender-slide

Gender(on)gelijkheid en de educatieve tools van het Get Up And Goals!-project

Het Get Up And Goals!-Project heeft drie concrete hulpmiddelen in 12 talen geproduceerd om zowel gender als drie andere belangrijke mondiale problemen in het dagelijks onderwijs onder de aandacht te brengen: een geo-geschiedenisboek, een reeks lessenseries en een reeks hulpmiddelen voor beoordelend en zelfevaluerend leren.

Het geo-geschiedenisboek verbindt, in elk van de hoofdstukken, sociale organisatie en het voorkomen van economische en genderongelijkheid in verschillende historische tijdperken. De mondiale geschiedenis van de mensheid wordt verteld aan de hand van genderongelijkheden, hun historische oorsprong en hun lokale en mondiale gevolgen, de rol van een van de hoofdthema’s om de volledige tijd- en ruimtedimensie van menselijke gebeurtenissen met elkaar te verbinden en te begrijpen.

De lessenseries zijn gebouwd op twee principes:

* Inhoudelijk maken ze complexiteit begrijpelijk, verdeeld in achtergronden, oorzaken en gevolgen. Elke lessenserie kent een modulaire opzet, de docent kan besluiten slechts enkele onderdelen van de lessenserie te gebruiken zonder het geheel te verliezen.

* Vanuit een didactisch oogpunt stelt elke lessenserie een overgang voor van beperkte kennis van de leerlingen naar een bredere kennis. Daarbij gaat de lessenserie uit van interactief leren en een handelingsperspectief die bijdragen aan meer bewustzijn van het educatieve pad dat ze doorlopen.

De lessenseries en de beoordelende en zelfevaluerende tools zijn beide gebouwd op basis van gemeenschappelijke inhoud en verwachte leerresultaten. Op deze manier kunnen we de resultaten van de leerlingen verifiëren, zowel over de kennis over het specifieke onderwerp als de geleerde vaardigheden op het gebied van mondiaal burgerschap. Dit wordt gedaan door scores te vergelijken die zijn uitgedrukt door leerlingen en docenten vóór en na de implementatie van de lessenserie en / of de studie van het leerboek.

Schuiven naar boven