gender-slide

Gender

Wat bedoelen we met gender?

Als we het over gender hebben, moeten we eerst duidelijk maken wat we daarmee bedoelen: Gender IS NIET hetzelfde als sekse, dat de biologische kenmerken van mannen en vrouwen definieert. Gender IS een sociaal geconstrueerde definitie van mannen en vrouwen; sekse is iets waar we mee geboren zijn en geslacht is iets dat we leren….

Waarom is het belangrijk gender(ongelijkheid) op school te bespreken?

Als gender een verzameling is van eigenschappen, psycho-attitudinale kenmerken en gedragingen die als gepast voor iemand (man of vrouw, jongen of meisje) worden gezien..

Gender(ongelijkheid), vroeger, vandaag en morgen

Veel samenlevingen hebben een overwegend patriarchale geschiedenis. Dit betekent dat de machtscontrole, in termen van middelen of posities van sociaal en politiek belang, nog steeds in handen is van mannen. Er zijn echter ook gevallen van matrilineaire gemeenschappen, waarbij de afstammingslijn door de moeder wordt getrokken (in sommige gevallen worden zelfs land en eigendommen van moeder op dochter overgedragen), zoals bij de Asante in Ghana en de Minangkabau op Sumatra, Indonesië….

Gender(ongelijkheid) en de educatieve tools van het Get Up And Goals!-project

Het Get Up And Goals!-Project heeft drie concrete hulpmiddelen in 12 talen geproduceerd om zowel gender als drie andere belangrijke mondiale problemen in het dagelijks onderwijs onder de aandacht te brengen: een geo-geschiedenisboek, een reeks lessenseries en een reeks hulpmiddelen voor beoordelend en zelfevaluerend leren…

Schuiven naar boven