GetupandGoals-potloden

Het Get up and Goals! project

Get up and goals! Global education time: een internationaal netwerk van lerende en actieve scholen voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's).

Wat is het?

Het project Get up and goals! voor Europese scholen in 12 landen wordt gefinancierd door de Europese Unie, met een looptijd tot eind 2020, bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van Agenda 2030, aangenomen door de Verenigde Naties.

De doelgroepen

 • 120 scholen.
 • 900 rechtstreeks betrokken docenten.
 • 9600 leerlingen van 11 tot 19.
 • 20.000 leerkrachten, te bereiken via een specifieke bewustmakingscampagne.
 • Honderden gezinnen, gemeenschappen en lokale autoriteiten, en het grote publiek.

De intenties

Het project is in overeenstemming met Duurzaam Ontwikkelngsdoel 4.7:

“Zorg ervoor dat alle leerlingen in 2030 de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering voor culturele diversiteit en de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling “.

Get up and goals! promoot nieuwe onderwijspaden, aansluitend bij vier vakoverstijgende onderwerpen uit Agenda 2030:

De benadering

Get up and goals! vraagt aandacht voor de grote maatschappelijke kwesties:

 • Problemen waar de mensheid tegenwoordig voor staat.
 • Focus op koppelingen tussen de globale en lokale dimensies.
 • Aandacht voor de veelheid aan gezichtspunten.
 • Het eurocentrisme overwinnen en een interdisciplinaire aanpak hanteren.
 • Historische gebeurtenissen verbinden met huidige problemen.
 • Aandacht voor het standpunt van de leerling.
 • Gebruik van interactieve en participatieve methodologieën in de klas.
 • Bevordering van verantwoorde acties van leerlingen op school of binnen hun gemeenschap voor een vreedzamere en meer duurzame wereld.
Schuiven naar boven