GetupandGoals-potloden

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Wat is duurzame ontwikkeling en waarom is het een belangrijk onderwerp?

Ontwikkeling moet voldoen aan de behoeften van de huidige bevolking zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

De essentie van duurzame ontwikkeling is het garanderen van een waardig leven voor iedereen en het verenigen van economische efficiëntie, sociale integratie en verantwoordelijkheid voor het milieu in het heden en de toekomst. We leven in een tijd van enorme uitdagingen. Miljarden van onze medeburgers leven nog steeds in armoede en zijn verstoken van een waardig leven. Ongelijkheid groeit zowel wereldwijd als binnen landen. Er zijn enorme verschillen in kansen, rijkdom en macht. Genderongelijkheid blijft bestaan in elke samenleving. Werkloosheid, met name jeugdwerkloosheid, is een prioriteit. Wereldwijde bedreigingen van de gezondheid, steeds frequentere en gewelddadiger natuurrampen, gewapende conflicten, gewelddadige dreigingen, terrorisme, humanitaire crises en de resulterende gedwongen verplaatsing van bevolkingen bedreigen alle vooruitgang van de afgelopen decennia.

De beperkingen van natuurlijke hulpbronnen en de negatieve gevolgen van aantasting van het milieu, met inbegrip van woestijnvorming, droogte, bodemdegradatie, waterschaarste en verlies van biodiversiteit, dragen bij aan en vergroten de lijst van uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en de negatieve impact ervan ondermijnt het vermogen van staten om duurzame ontwikkeling te implementeren.

Tegelijkertijd is onze tijd een tijd van grote kansen. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van de gestelde ontwikkelingsdoelen. In voorbije generaties zijn honderdduizenden mensen uit extreme armoede gekomen.

De toegang tot het onderwijs is voor zowel jongens als meisjes aanzienlijk toegenomen. De verspreiding van massamedia en wereldwijde informatienetwerken bieden nieuwe mogelijkheden voor vooruitgang, overbruggen de digitale kloof en dragen bij aan de ontwikkeling van op kennis gebaseerde samenlevingen, evenals wetenschappelijke en technologische doorbraken op verschillende gebieden als geneeskunde en energie.

Maar we zijn er nog niet. Meer actie is nodig!

Schuiven naar boven