Diverse leermiddelen zijn gratis beschikbaar

In het kader van het Europese project Get up and goals! hebben CISP (Italië), hoofd van een partnerschap met deelnemers uit 12 EU-landen, samen met Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO), een reeks leermiddelen ontwikkeld met als doel wereldburgerschap in curriculums en schoolorganisatie te bevorderen.

De bronnen zijn bedoeld voor leerkrachten, schoolleiders en opvoeders en kunnen gratis worden gedownload op https://getupandgoals.nl/voor-docenten/.


Het eerste Europese schoolboek over mondiale geogeschiedenis

  • De tekst behandelt de universele geschiedenis vanaf de eerste culturele revolutie van de Homo Sapiens tot 2018, en werd geschreven door Eric Vanhaute, professor aan de Universiteit Gent, en Claudia Bernardi van de Universiteit van Roma Tre, bijgestaan ​​door een educatief en grafisch team dat educatieve activiteiten en originele geo-historische kaarten heeft geproduceerd.
  • Het leerboek heeft een historiografisch en didactisch kader dat tot doel heeft nationalisme en eurocentrisme te overwinnen, zodat het kan worden gebruikt in klaslokalen in elk land van een de 12 talen van de EU waarin het vertaald is. Hoewel het een universele geschiedenistekst is, richt het zich in het bijzonder op de oorsprong en historische ontwikkeling van enkele van de belangrijkste mondiale problemen van vandaag: klimaat­verandering, ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, internationale ongelijkheden, migratieprocessen.
  • Tientallen leerkrachten uit 12 verschillende Europese landen hebben bijgedragen aan de definitieve versie.
  • Het leerboek bestaat uit drie delen gericht op middelbare scholen, maar is ook als leerbasis getest door leerkrachten op andere schoolniveaus en heeft ook gediend als hulpmiddel voor leerkrachten van andere vakken dan geschiedenis.

    DOWNLOAD HET LEERBOEK HIER


Kaarten

Er zijn ook 30 kaarten uit het leerboek op de website, vergezeld van onderwijsactiviteiten die leerlingen helpen om de wereldwijde geschiedenis te ontdekken.

DOWNLOAD DE KAARTEN HIER


Digitale lessenseries

De website bevat een reeks interdisciplinaire digitale lessenseries vol educatieve activiteiten rond de vier hoofdthema’s waarrond het project is ontwikkeld: klimaatverandering; ongelijkheden tussen mannen en vrouwen; internationale ongelijkheden; wereldwijde migratieprocessen.

DOWNLOAD DE LESSENSERIES HIER


Gebruikssuggesties voor docenten

Een operationele gids met gebruikssuggesties, opgesteld met de bijdrage van de beste experts van Europese ngo’s, ontworpen om de verschillende educatieve en organisatorische dimensies waarin scholen opereren, alomvattend en duurzaam te maken.

DOWNLOAD DE GEBRUIKSSUGGESTIES HIER

Schuiven naar boven